vrijdag 6 november 2015

Leuvehaven in beeld (29)


Donderdag 5 oktober, 14.45 uur: Er is momenteel niet veel spectaculairs te zien in de Leuvehaven: de gastensteiger ligt er verlaten bij, er lopen wat voorbijgangers over de kade en dat is het wel zo’n beetje – althans voor wat het buitengebeuren betreft.
In het hoofdgebouw hebben we de vierjaarlijkse externe controle van ons collectiebeheer weer achter de rug. Dit is een periodiek terugkomend onderdeel van de beheerovereenkomst die bij de verzelfstandiging van het Maritiem Museum in 2006 is afgesloten tussen de gemeente Rotterdam als eigenaar van de collectie en de Stichting Maritiem Museum Rotterdam als beheerder. Het Erfgoedhuis Zuid-Holland heeft de afgelopen weken het museum en de collectie doorgelicht om zich een oordeel te kunnen vormen of het Maritiem Museum zijn taken als collectie beherende instelling naar behoren uitvoert. Bij dit onderzoek is een flink aantal medewerkers van diverse afdelingen betrokken geweest, ieder vanuit zijn of haar eigen discipline. Inmiddels zijn de steekproeven in de collectie gehouden, interviews zijn afgenomen en ook de laatste aanvullende vragen zijn alsnog beantwoord. En nu is het wachten op het eindrapport!

donderdag 15 oktober 2015

Leuvehaven in beeld (28)


Donderdag 1 oktober, 14.30 uur: Wie mocht denken dat er niets verandert in de Leuvehaven, heeft het mis. Afgezien van tijdelijke blikvangers als de 'Wylde Swan' links aan de gastensteiger, kan het de oplettende passant opvallen dat er zich toch af en toe wijzigingen in de samenstelling van de museumvloot voordoen. Zo is de reddingboot 'Koningin Juliana' al sinds enkele maanden uit het beeld verdwenen. Het schip was een bruikleen van de Koninklijke Reddingmaatschappij en is nu overgebracht naar Werkendam, waar het een nieuwe vaste ligplaats heeft gekregen. De 'Dockyard IX' ligt tegenwoordig bij het voormalige RDM-terrein, zodat de 'Dockyard V' als enige RDM-sleepboot in de Leuvehaven is overgebleven.
En onlangs is ook een klein, maar kleurrijk schip definitief uit het havenbeeld verdwenen. de parlevinker 'Time is Money' heeft sinds kort een nieuwe vaste stek in Vreeswijk. De eigenaar had besloten dat het na zoveel jaar eens tijd was om een andere ligplaats op te zoeken. Jammer, maar zo gaan die dingen...

donderdag 3 september 2015

Leuvehaven in beeld (27)


Donderdag 3 september, 15.30 uur: even droog na een flinke bui. De Wereldhavendagen staan weer voor de deur en bij het museum wordt de laatste hand gelegd aan de voorbereidingen voor het museumprogramma. De eerste schepen die tijdens de Wereldhavendagen te bezichtigen zullen zijn, zijn inmiddels aan de gastensteiger afgemeerd. Een prominente bezoeker is de haringlogger VL92 ‘Balder’, die de gloriejaren van de haringvisserij doet herleven. Ook de eerste zalmschouw is al gearriveerd.
De Wereldhavendagen vormen de afsluiting van het eerste zomerseizoen van het vernieuwde Maritiem Museum Rotterdam. Op de kop af een jaar geleden werd de aftrap voor de op handen zijnde fusie tussen Maritiem Museum en Havenmuseum gegeven met de introductie van de nieuwe huisstijl en sindsdien is er veel gebeurd. De afgelopen zomermaanden zijn bijzonder succesvol geweest en hebben nieuwe levendigheid gebracht in de Leuvehaven: vanaf het zomerfeest in juni, via Optimist on tour in juli en Kids Marina begin vorige maand, heeft de kade van het museum bol gestaan van activiteiten, met regelmatig nieuwe oude schepen aan de gastensteiger. En als het museum niet voor vertier zorgde, deden de bezoekers dat zelf wel, loungend op het ponton – zelfs een yogaklas hield er zijn bijeenkomsten!
De vaart zit er goed in bij het vernieuwde Maritiem Museum!

maandag 10 augustus 2015

Leuvehaven in beeld (26)


Donderdag 6 augustus, 14.30 uur: zomers weer. De optimistjes van de vorige maand hebben plaats gemaakt voor een andere maritieme attractie, de Kids Marina: elektrische bootjes waar je in kunt zitten en een minuut of twintig mee kunt rondvaren. Naar keuze kan worden gevaren in een containerschip, een brandweerboot en een bootje van de Havendienst. Het open water hoef je er niet mee op: het achterste deel van de Leuvehaven is vrij gemaakt en het sleepbootje ‘Maashaven’ ligt op stroom en daar kun je met je bootje naar hartenlust omheen varen.

En daar wordt gretig gebruik van gemaakt. Onder het goedkeurend oog van de zonnebaders op de dekschuit varen de bootjes heen en weer, soms met een jonge kapitein aan het roer, maar ook de ouders laten zich niet onbetuigd. Ik zou namelijk niet met zekerheid kunnen zeggen wie zich op deze foto het meest vermaakt…

donderdag 16 juli 2015

Wie de jeugd heeft...


Donderdagmiddag, half vier: de Leuvehaven krioelt van jonge watersporters. Hoe maritiem wil je het hebben?

Netwerken in Madurodam


Onder werktijd rondlopen in Madurodam. Het voelt bijna als spijbelen. Onlangs vond tijdens de Netwerkbijeenkomst van Netherlands Maritime Technology – een samenwerkingsverband van Nederlandse werven, maritieme toeleveranciers en –dienstverleners – de presentatie plaats van het boek Nederlandse scheepsbouw. Dynamiek in dertig gesprekken. Maritiem historica Joke Korteweg heeft de afgelopen twee jaar in opdracht van het Van der Weele-Schipper Fonds interviews gehouden met dertig personen die, ieder op hun eigen manier van invloed zijn geweest op de ontwikkelingen in de naoorlogse Nederlandse scheepsbouw. Scheepsbouwers, wetenschappers, politici, ambtenaren, reders – allemaal hebben ze zo hun eigen kijk op de branche waarin ze zijn groot geworden (of klein gebleven). En hun opinies steken ze niet onder stoelen of banken.

Nederlandse scheepsbouw is dan ook een fascinerend boek geworden, waarin bepaalde ontwikkelingen soms meermalen, maar telkens uit wisselend perspectief worden besproken. De gemiddelde leeftijd van de geïnterviewden lag hoog en tien procent van hen heeft de verschijning niet meer mogen meemaken. Maar jonge honden of krasse knarren, allemaal zijn (of waren) ze zich bewust van het belang van de sector scheepsbouw voor Nederland. Traditie én innovatie, daar gaat het om. Maar niet blijven steken in het vertrouwde: “Als je morgen doet wat je vandaag deed, ben je fout bezig”, aldus een van de geïnterviewden.
Bij de presentatie in Madurodam was een aanzienlijk aantal van hen aanwezig, waaronder “levende legendes” als Dick van Lent en Frits de Voogt. Yours truly tekende voor de selectie van het beeldmateriaal voor het boek, en het was een aparte gewaarwording om al die mannen – want scheepsbouw was in de naoorlogse periode toch hoofdzakelijk een mannenwereld – nu eens in het echt te zien. Je kent ze van de foto’s en van de interviews die ik vooraf had gelezen en daardoor waren het toch een beetje “goede bekenden”, zeker door de treffende karakterschetsen die Joke Korteweg in haar teksten had verwerkt.

En als je dan tijdens de borrel na afloop van de presentatie even naar buiten loopt en een blik op Madurodam werpt, dan weet je weer waar het toch eigenlijk allemaal om draait!


Nederlandse Scheepsbouw. Dynamiek in dertig gesprekken is verschenen bij Uitgeverij Boekschap. Zie: http://www.va-design.nl/boekschap/index.php/cultuurhistorie/nederlandse-scheepsbouw.

donderdag 2 juli 2015

Leuvehaven in beeld (25)


Donderdag 2 juli, 14.32 uur: Broeierig weer. Rotterdam maakt zich op voor het warmste weekend in jaren, waarin ook de tweede etappe van de Tour de France Rotterdam aandoet, maar overal is te lezen dat het Nationaal Hitteplan vandaag in werking is getreden en dat is een hele geruststelling.
De eerste fase van de herinrichting van de kade is afgerond en het verschil met de foto’s van de voorgaande maanden is aanzienlijk. Als je uit het raam van de kantine kijkt, voel je je Macbeth of Saruman: al naar gelang je van Shakespeare of Tolkien houdt, zie je Birnam Forest of het Fangorn-woud oprukken naar het hoofdgebouw. In beide gevallen leverde het een hoop ellende op voor de personen in kwestie, maar dit terzijde.

Jongstleden zondag werd tijdens het Zomerfeest de vernieuwde kade in gebruik genomen. Een woordje van de wethouder, een spetterende modeshow van studenten van de Willem de Kooning Academie en veel belangstellende bezoekers zorgden ervoor dat er een gezellige sfeer heerste langs de kades en op het water.

Na het openingswoord ging een deel van het gezelschap – waaronder, tot zijn niet geringe verbazing, ook yours truly – aan boord van de ‘Waterbus 1’. Onder het stemmige gezang van een duo met gitaar en onder grote publieke belangstelling ging het met een rustig gangetje door de Wijnhaven naar de sloepenhaven ‘The Red Apple Marina’, die in het kader van het Wijnhavenfestival feestelijk werd geopend. “Mariniers” van het Mariniersmuseum stonden met fakkels op de brug, het bluskanon van sleepboot ‘Bambi’ legde een watergordijn, wethouder Schneider (stedelijke Ontwikkeling) knipte plechtig het lint door en onder luid applaus van de bewoners van the Red Apple werd de nieuwe sloepenhaven in gebruik genomen.
“Schuitje varen, champie drinken” – er zijn beroerder tijdsbestedingen denkbaar op zondagmiddag!

En zo dachten de andere passanten op het water er ook over. Zeg nu zelf: dit is toch veel leuker dan zo'n 020-bierfiets?